WRO2020

WRO2020 sacensību tematika: Klimata Vienība

COVID-19 vīrusa pandēmijas ierobežojumu dēļ reģistrācija sacensībām ir apturēta

vispārīga informācija

PARASTĀS KATEGORIJAS

Pamata

Dalībnieki sacensību gadā nedrīkst pārsniegt 12 gadu vecumu

Juniori

Dalībnieki, kuri sacensību gadā ir 13 – 15 gadu veci

Vecākā

Dalībnieki, kuri sacensību gadā ir 16 – 19 gadu veci

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

JUNIORI

Sniega vētra

Vecākā

Ūdens līmeņa celšanās

ētikas kods & WRO pamatprincipI

KONTAKTI

Oskars Java
Phone : +371 28678558
Email : oskars.java@va.lv