WRO 2021 Latvija - Parastā kategorija

Epidēmijas dēļ sacensības šogad notiks tiešsaistē.

WeDo

Dalībnieki sacensību gadā nedrīkst pārsniegt 10 gadu vecumu

Pamata

Dalībnieki sacensību gadā nedrīkst pārsniegt 12 gadu vecumu

Juniori

Dalībnieki, kuri sacensību gadā ir 12 – 15 gadu veci

Vecākā

Dalībnieki, kuri sacensību gadā ir 15 – 19 gadu veci

Robotika ir lieliska platforma XXI gadsimta prasmju apgūšanai. Robotikas izaicinājumu risināšana mudina uz inovācijām, kā arī attīsta radošumu un problēmu risināšanas prasmes skolēniem. Tā kā robotika ietver vairākus mācību priekšmetus, skolēniem ir jāapgūst un jāpielieto savas zināšanas dabas zinātnēs, tehnoloģijā, inženierzinātnēs, matemātikā un datorprogrammēšanā. Robotu konstruēšanas patīkamākā daļa ir tās izklaidējošais raksturs. Skolēni atklāj savus risinājumus, darbojoties komandā. Treneri viņus uzmanīgi uzvirza uz pareizā ceļa un pēc tam atkāpjas, lai apmācāmie paši varētu piedzīvot gan uzvaras, gan zaudējumus. Skolēni uzplaukst šajā atbalstošajā un iekļaujošajā vidē, un mācības notiek tikpat dabiski kā elpošana. Dienas beigās un godīgu sacensību noslēgumā skolēni var teikt, ka ir strādājuši, cik labi vien varējuši, mācījušies un izklaidējušies.

INFORMĀCIJA par reģistrāciju un dalības kārtību WRO2021 sezonā

WRO 2021 tiešsaistes noteikumi

WEDO

ugunsdzēsēju glābšana

PAMATA

Enerģija
mājās

JUNIORI

Novietošana un uzlāde

Vecākā

Jaudas
kombinācija

ētikas kods & WRO pamatprincipI

SVARĪGA INFORMĀCIJA UN DATUMI

Pieteikšanās termiņš

23:59 06.09.2021.

Reģistrācijas maksa

20 EUR / komanda

Augšupielādes termiņš

23:59 28.09.2021.

Parastā kategorija
Vipārīgie noteikumi

Parastā kategorija
WeDo grupas noteikumi

Parastā kategorija
Pamata grupas noteikumi

Parastā kategorija
Junioru grupas noteikumi

Parastā kategorija
Vecākās grupas noteikumi

Kā iesniegt
savu videoklipu?

KONTAKTI

Oskars Java
Phone : +371 28678558
Email : oskars.java@va.lv